એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ
નાગરવાડા, વડોદરા

   

સ્ટાફની માહિતી

આર.એમ.અબ્બાસી

Designation:મદદનીશ શિક્ષિકા 

શ્રીમતી ખાતીજા એમ.શેખ

Designation:મદદનીશ શિક્ષકા 

પટેલ ઉસ્માનગની યાકુબભાઈ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

નકુમ રુબીના નદિરભાઈ

Designation:મદદનીશ શિક્ષિકા 

સંજય જી. પટેલ

Designation:શિક્ષણ સહાયક 

શ્રીમતી મલેક તબસ્સુમ મંહમદ હુસેન

Designation:મદદનીશ શિક્ષિકા 

કોવડીયા આબીદઅલી અલીભાઈ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

સહેનાઝ સુલતાના અબ્દુલ આઝિઝ શેખ

Designation:મદદનીશ શિક્ષિકા 

શ્રી અબ્દુલ હબીબઅલી મકરાની

Designation:સુપરવાઈઝર 

શેખ એમ.યુ.

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  

પટેલ શશીકાન્ત જેઠાભાઈ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક  

મોલવી મોહંમદ નફીસ મો.સિદ્દિક

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

નરમાવાલા શોએબ એહમદ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 

હિલાલી નાઝનીન એન.

Designation:મદદનીશ શિક્ષિકા  

મહેજબીન એન સૈયદ

Designation:મદદનીશ શિક્ષિકા  

મન્સુરી ઈસ્માઈલ ઉમરભાઈ

Designation:સિનિયર કલાર્ક 

એમ.એમ.હકીમ

Designation:હેડ કલાર્ક 

શ્રી મુનાવરઅલી અકબરઅલી શેખ

Designation:પટાવાળા 

સૈયદ એજાઝ હુસેન સૈયદ હુસેન

Designation:પટાવાળા 

સૈયદ પરવીનબાનુ મહંમદઅલી

Designation:પટાવાળા 

   


મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |


Copyrights © 2009-10 www.mesnagarwada.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 4,940