એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ
નાગરવાડા, વડોદરા

   
M.E.S.Highschool | Prayers

શાળાની પ્રાર્થના

હમ એમ.ઇ.એસ. કે તમામ બચ્ચે
દુઆ યે કરતેં હૈં હાથ ઉઠાએ,
ચલે સદા સચ કે રાસ્તે પર
ખુદા કી રહમત કે સાયે સાયે. ..હમ...

રહેંગે આપસમેં ભાઇ બનકર
ચલેંગે હરસૂ કદમ મિલાકર,
કરેંગે ખિદમત સભીકી યકસાં
વો અપને હો યા કિ હો પરાયે. ..હમ...

ગરીબ મઝલૂમ કી હિમાયત
હંમેશા કરતે રહેંગે કયું કિ,
વો જીંદગી જીંદગી નહિં હૈ
જો દૂસરોં કે ન કામ આયે. ..હમ...

વતન કી અઝમત હો દિલ મેં અપને
વતન કી ખિદમત હો કામ અપના,
લગાદે હમ જાનો-સરકી બાઝી
વતન પે આપને જો આંચ આએ. ..હમ...


   


મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |


Copyrights © 2009-10 www.mesnagarwada.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 4,941